Hobby-Campingvogn-type-540-WLU-3

Sikkerhedstyrrelsen har fundet fejl på installationen af køleskabe i flere årgange af en Hobby model. Det har resulteret i et forbud mod brug af køleskabet på gasdrift, indtil fejlen er udbedret.

Huller i beklædningen

Sikkerhedsstyrrelsen skriver d. 15. juli 2016 på sik.dk

Der er et større hul i/ved skabssiden, hvor køleskabet er monteret. Køleskabe skal være installeret således, at forbrændingsluften tages fra det fri og røggassen skal ledes til det fri. Røggassen må ikke kunne trænge ind i selve campingvognens beboelsesrum.

Brugere/ejere af Hobby Campingvogn – model 540 WLU må ikke anvende det indbyggede køleskab på gas, da det ikke lever op til de gældende sikkerhedskrav i installationen. Ved for stor udledning af kulilte(CO), kan der udledes giftige koncentrationer til beboelsesafsnittet – i værste fald med døden eller forgiftning til følge.

Forbuddet gælder, indtil der er foretaget en konstruktionsændring på enhver vogn, der er solgt i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen har påbudt Hobby Danmark ved Campex ApS at foretage konstruktionsændring af de Hobby Campingvogne, model 540 WLU, der er videresolgt, såvel nye som brugte, og derved afhjælpe de forhold, der er årsag til faren for evt. udledning af kulilte i giftige koncentrationer.

Forbrugere kan rette henvendelse til forhandleren af campingvognen.

Citat slut

Ingen oplysninger om indkaldelse

CampingStuff.dk har ikke umiddelbart kunne finde andre oplysninger om problemet - heller ikke på hobbyinfo.dk, som er den officielle Hobby side - ej heller om hvorvidt der er lavet et indkaldelsesprogram, så uheldige Hobby ejere for direkte besked om faren ved at bruge deres vogn.

Den slags indkaldelser bruger man ellers ofte til biler, når bremser airbag og andet trænger til et eftersyn. Det foregår ganske simplet ved en henvendelse til centralregistret for motorkøretøjer (skat), men man må gå ud fra at HObby ikke mener en livsfarlig vogn er et særligt problem.

Herunder lidt billeder af problemet.

Hobby-Campingvogn-type-540-WLU

Hullet i beklædningen

Hobby-Campingvogn-type-540-WLU-2

Lidt tættere på. Hullet er pænt stort.

Bookmark and Share
cookieassistant.com