DSC 9424

Campister er storforbrugere af flaskegas, til madlavning, opvarmning af vogne og telte og så selvfølgelig gasgrillen. Det er bare gas, her er lidt teori for de mere nørdede. Oprindeligt publiceret på Stuff´i 2004, og nu opdateret lidt.

Men hvad er gas?

Gas er kort fortalt, komprimerede kulbrinter, der leveres i flydende form på stål-, aluminium- eller kompositflasker. Gas udvider sig voldsomt når det fordampes, som er vigtigt for at vi kan bruge det.

Gassen vi bruger til camping kaldes også LPG eller Liquefied Petroleum Gas (F-gas), er et blandingsprodukt, bestående af butan- og propangas. Butan- og Propangas har forskellige egenskaber.

Forksellen består bland andet i kogepunkt og til dels også brændværdig.

 

  Butan Propan
Kemisk sammensætning C4H10 C3H8

Volumen ved atmosfærisk tryk og 15°C, for 1 Kg. gas

386 liter 509 liter

Kogepunkt ved atmosfærisk tryk

-2°C -44°C
Relativt tryk ved 15°C 1.7 bar 7.5 bar

Energiindhold pr.kg./nedre brændværdi

460MJ eller 12.78kWh

Energiindhold pr. kg./øvre brændværdi

49.8MJ eller 13.8kWh

 

Hvor kommer det fra

På verdensplan stammer ca. 66% LPG fra naturgas, og omkring 34% fra råolie. I Danmark kommer størstedelen af al LPG fra råolien i Nordsøen, som et biprodukt. Hvis ikke gassen bruges som energikilde, så går den til spilde. Så længe der produceres olie og naturgas, er der også LPG.

Blandingen i flaskerne er den samme uanset leverandør og flasketype, men den kan varierer lidt alt efter havd den skal bruges til. Eks. er blandingsforholdet et andet hvis den bruges til fx. gaffeltrucks mv. frem for til vores camping/grill brug.

Flasketyper og blandingsforhold

Gassen i flaskerne er flydende når den er under tryk, således at 1 kg fylder omkring 250 liter i dampform, når det lukkes ud. De forbrugerer vi anvender, brændere i køkken og varmeovne, kan kun bruge gassen i luftform, og der skal varme til før den flydende gas kan fordampe, varmen bliver taget fra luften omkring flasken, og hvis forbruget et tilstrækkelig højt, så vil man selv på en sommerdag kunne se rimfrost på flaskens yderside.

Det betyder, at man ved vinterbrug skal være opmærksom på, at flaskerne kan løbe "tør", trods at der stadig er gas på flasken. Det skyldes at det simpelthen er for koldt til at det kan fordampe.

Kogepunktet (hvor gassen går fra flydende til luftform) ligger på -2°C for butan og for propan -44°C. Når man nærmer sig grænserne for fordampningen som følge af hvor meget varme der kan hentes fra luften, vil man opleve at fordampningskapaciteten er nedsat. Stål- og aluminiumflaskerne leder varmen fra luften temmelig godt, men helt lige så god er de nye kompositflasker ikke.

 

 Leverandør Flasketype

Nettoind-

hold i kg

Blandingsforhold i %

Propan/Butan

Kosan Stål 5 Min. 90/max. 10
Kosan Stål 11 Min. 90/max. 10
Kosan Aluminium 6 Min. 90/max. 10
Kosan Komposit 5 Min. 90/max. 10
Kosan Komposit 10 Min. 90/max. 10
Primagaz Stål 5 Min. 90/max. 10
Primagaz Stål 11 Min. 90/max. 10
Primagaz Aluminium 6 Min. 90/max. 10
Primagaz Komposit 6 Min. 90/max. 10
Primagaz Komposit 10 Min. 90/max. 10

PirmaLight

(Primagaz)

Aluminium 10 Min. 90/max. 10

 

Gasforbrug i vognen

Forbruget varierer efter årstiden, men man kan regne lidt på det, når man kender nogle få tal. Blussene i varmen bruger ikke meget gas – kun omkring 8 gram i timen, til gengæld kan det være tændt døgnet rundt. Blussene i køkkenet bruger hvert 35 – 110 g/t og gasvarmen 20-430 g/t afhængig af hvor meget man skruer op.

Ved stort forbrug er det måske gasflaskernes nedsatte evne til at fordampe gassen der giver problemer. Gastrykket synker i takt med at gassen bliver koldere og i takt med at flasken tømmes. Ved -15° C afgiver metalflaskerne kun 1/4 så meget gas pr. minut som når temperaturen er +13° C.

Hvis der i en 11 kg. flaske er 2,5 kg tilbage og temperaturen er -15° C, kan den ikke afgive mere end 350 gram i timen. Ved +13° C kan den afgive hele 700 gram pr time. Det kan være en del af forklaringen på hvorfor at det være svært at holde varmen, når det er koldt. En fuld 11 kg flaske kan ved -15° C give over 900 gram pr. time og ved +13° C hele 1.800 gram pr time.

 

(vejledende) Så meget gas kan en 11 kg stålflaske afgive i gram/time ved forskellige forhold
Mængde i flasken 2,5 kg 4,5 kg 7,0 kg 9,0 kg 11,0 kg
Temperatur  

-18° C

315 g/t 427 g/t 603 g/t 757 g/t 807 g/t

-12° C

387 g/t 522 g/t 735 g/t 943 g/t 989 g/t

-7° C

458 g/t 617 g/t 871 g/t 1120 g/t 1170 g/t

-1° C

531 g/t 712 g/t 1010 g/t 1290 g/t 1360 g/t

+4° C

603 g/t 812 g/t 1140 g/t 1470 g/t 1550 g/t

+10° C

671 g/t 907 g/t 1280 g/t 1650 g/t 1730 g/t

 

Vintercamping

Bedste til vinterbrug, må være stålflaskerne på grund af stålets bedre varmeledningsevne – så må man lære at leve med og læsse efter den højere vægt på flaskerne. Men mange klare den nu fint med komposit, også ved meget lave temperaturer.

Problemet med forskellige flasker i forskellige lande, kan være særligt stort i vinterhalvåret hvor forbruget er større og man nemt kan løbe tøt for gas. Mange lande har deres eget system for tilkobling af regulatoren, uden nogen særlig god begrundelse.

Er man længe væk, eller ofte i et andet land, kan det være en fordel at få installeret en flaske til deres systemer, med tilhørende regulator, men husk at danske campingvogne er beregnet på 30 Mbar tryk, hvorfor regulatoren skal være af den type. Og så er der problemet med gastest, som er en helt anden snak.

Særligt for Primalight

Primalight er en letfvægtsflaske fra Primagaz, som er lavet i det prima selv kalder "letvægtsstål". Flasken er mindre en kompositflaskerne, men indeholder den samme mængde, da det kan komprimeres mere.

Primalight er som den eneste på makedet er lejeflaske, og hvis du efter noget tid finder ud af at du ikke skal bruge den mere, kan den returneres og en del af lejen refunderes.

Særligt for flasken er også at den ikke må videresælges til tredje part. Så salg af flasken på DBA er forbudt. Læs mere om det på primagaz.dk.

bb0ad5beddPrimalight lejeflaskerne. (Billede fra primagaz)

Så svært er heller ikke

Alt det betyder ikke noget for de mere dødelige (?!), for de køber jo bare en flaske eller to - præcis som når vi handler rødvin - smider dem i vognen og nyder campingturen.

Men for os andre - som har fået monteret hjernen lidt skævt - er det vigtig viden!

Oplysningerne her stammer fra Kosan og Primagaz.

Bookmark and Share
cookieassistant.com